logo

Top news

Speel gratis gokkasten 40

Winsten op online gokkasten zijn altijd nog uitgekeerd aan de consumenten en prijzen stonden binnen enkele dagen op de rekening bijgeschreven, ook de grote jackpot bedragen.Maar dat is nog niet alles!Je hebt op deze website geen last van pop-ups, banners of andere reclame.Wild Rush, de, wildrush, een nostalgische


Read more

Geant casino lait bebe

Dans l'hypothèse où mon téléphone ne panier linge sale roulettes sonne pas demain, on sait déjà que les actions ica bonuscheck vont redémarrer enseigne par enseigne a prévenu Jean-Pierre Fleury, citant Intermarché, Leclerc, Auchan, Casino et Lidl.«Carrefour voudrait payer le charolais au même prix que les vaches allaitantes


Read more

Casino d'amnéville 57

Très bon wijchen loterij 2008 Burger avec des goûts qu'on ne voit pas trop souvent.Salles de jeux, bars / Restaurants.Infos Pratiques, comment s'y rendre?On a passe un bon moment.Properties ranked using exclusive TripAdvisor data, including traveler ratings, confirmed availability from our partners, prices, booking popularity, location and personal


Read more

Most viewed

welkom bonus kroon casino
Bijvoorbeeld of je achtergrond muziek wilt, de snelheid waarmee de kaarten (Blackjack) gedeeld worden, het aantal medespelers om er maar een paar te noemen.Het bijzondere promotieprogramma maakt dat je wekelijks kunt profiteren van leuke extra's.Betway Casino on Nov 05, 2018.Vrijdag 23 februari deposit protection certificate 2018, klacht indienen..
Read more
ms veendam casino
See Reviews For, find a Veendam Cruise, destination Loading.So, if you've gratis casino spelletjes spelen automaten gone swimming in the main pool and then want to lie out in the Retreat, you either have to dry off, put clothes on and walk through the Lido or - if..
Read more

Niet recurrente bonus bij ontslag


niet recurrente bonus bij ontslag

De bevoegde inspectiediensten kunnen deze gegevens opvragen.
De vraag stelt zich bovendien opnieuw of de loonbonus onder de loonnorm valt.
De anciënniteitsvoorwaarde moet aan het einde van de referteperiode onderzocht worden en houdt rekening met alle vorige opeenvolgende overeenkomsten in petit casino saint cyr sur mer de onderneming; voorzien dat het voordeel niet wordt uitbetaald indien de werknemer ontslagen werd omwille van een dringende reden of indien hij zelf ontslag heeft.Marginale toetsing De marginale toetsing heeft betrekking op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving en op het onzeker karakter van de te bereiken doelstellingen.72 van, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.Voorbeeld: De referteperiode loopt van tot support a roulettes pour pots de fleurs jardiland en met 31 december 2018.Deze kwalificaties kunnen samengevat worden met de term objectief verifieerbaar, want belangrijk is dat men aan de hand van tastbare elementen kan nagaan of de gestelde doelen al dan niet bereikt zijn.De werkgever moet deze informatiefiches gedurende 5 jaar bewaren.Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 sluit de studenten immers uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving.Personen, de loonbonus moet worden toegekend aan alle werknemers van de onderneming, alle werknemers van een groep van ondernemingen of aan een welomschreven groep van werknemers.Voorbeeld: Als objectief voorzien dat een klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden van 80 zonder verdere precisering, is geen meetbaar en controleerbaar objectief.De werkgever die gebruikmaakt van de informatie- en raadplegingsprocedure inzake collectief ontslag met sluiting van onderneming zal van het toepassingsgebied worden uitgesloten.De evaluatie moet evenwel steeds op objectieve criteria berusten. .Wanneer het bedrag van.313 euro wordt overschreden, is enkel het verschil aan socialezekerheidsbijdragen onderhevig.De doelstelling wordt behaald en de werknemer ontvangt het gehele voorziene voordeel of de doelstelling wordt niet behaald en de werknemer kan geen aanspraak maken op de betaling van het voordeel.Een kopie van de wijziging moet naar de bevoegde dienst opgestuurd worden, samen met een brief met uitleg over de wijziging erbij.6 De werknemer die zelf ontslag neemt of die ontslagen wordt om bonus time nieuwsbrief dringende reden vór de uitbetaling van de loonbonus, maar na de referteperiode, heeft recht op de betaling van de loonbonus.Verscheidene loonbonusplannen werden reeds verworpen omdat deze minimumperiode niet werd nageleefd.Van tot en van tot 31 december 2018.Indien de doelstellingen uiteindelijk niet worden behaald, zullen de reeds uitbetaalde voorschotten beschouwd worden als loon, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.
Indien dergelijke doelstellingen worden opgenomen, dient, naar gelang het geval, de CAO of de toetredingsakte, verplicht te vermelden dat er een preventieplan bestaat in de onderneming.
Het is tenslotte ook mogelijk om een doelstelling in verschillende realisatieniveaus op te splitsen, zodat ook een gedeeltelijke realisatie tot een loonbonus kan leiden.

In dit geval wordt de doelstelling niet langer verondersteld onzeker te zijn Artikel 4 - Methode van follow-up en controleprocedure Artikel 8, 4 van de CAO.
Het maakt hierbij niet uit of het paritair (sub)comité waartoe de werkgever behoort, zelf een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten of zal sluiten waarin een kader voor de toekenning van de loonbonus gecreëerd wordt of waarin voorzien wordt in een loonbonus.
Het moet steeds gaan om doelstellingen die objectief meetbaar en verifieerbaar zijn.

Sitemap