logo

Top news

Kaarten solitaire spelletjes

Als broncode wordt besproken, worden klasse namen, methodes, functies, variabele namen en resultaten die in een paragraaf worden genoemd, weergegeven als hier boven afgedrukt, namelijk in mono-spaced bold.Bijvoorbeeld: Om verbinding te maken met een andere computer met behulp van ssh, typ je ssh gebruikersnaam @ am in op


Read more

Post office deposit money santander

Santander will also be putting Children in Need charity boxes in all its branches so people can donate old coins to a worthwhile cause if they prefer.Lines are open Monday to Sunday,.00am.00pm.Back to top Bank of Scotland services available at Post Office branches Current Account Cash withdrawal: Yes


Read more

Sophie dewaele lotto

'Hierin zal je er echt uitzien als een godin!Vrouwen kunnen dan weer kiezen voor lang of kort.'Geef mij maar een jeans en een T-shirt.'Ja, meisje, je zal moeten leren om je hierin te bewegen sust de styliste van VT4 how to deposit coins on bittrex en VijfTV.En dus


Read more

Most viewed

hjc furion lotto soudal helmet
Did you enjoy using the product?If you're thinking of buying this product using a cashback deal why not use the.If it does work for you, I can highly recommend the Giro Savant.Picking it up I thought I was looking at the new top of the range model and..
Read more
royal vegas no deposit spins
Recently we ultimate casino ps2 have come across a new free spins phenomena, namely free spins with no wagering requirements (also knows as Realspins at some Netent casinos).For instance, if the bonus terms and conditions stipulate a maximum withdrawal limit of 25 and a player wins 40, the..
Read more

Niet recurrente bonus bij ontslag


niet recurrente bonus bij ontslag

De bevoegde inspectiediensten kunnen deze gegevens opvragen.
De vraag stelt zich bovendien opnieuw of de loonbonus onder de loonnorm valt.
De anciënniteitsvoorwaarde moet aan het einde van de referteperiode onderzocht worden en houdt rekening met alle vorige opeenvolgende overeenkomsten in petit casino saint cyr sur mer de onderneming; voorzien dat het voordeel niet wordt uitbetaald indien de werknemer ontslagen werd omwille van een dringende reden of indien hij zelf ontslag heeft.Marginale toetsing De marginale toetsing heeft betrekking op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving en op het onzeker karakter van de te bereiken doelstellingen.72 van, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.Voorbeeld: De referteperiode loopt van tot support a roulettes pour pots de fleurs jardiland en met 31 december 2018.Deze kwalificaties kunnen samengevat worden met de term objectief verifieerbaar, want belangrijk is dat men aan de hand van tastbare elementen kan nagaan of de gestelde doelen al dan niet bereikt zijn.De werkgever moet deze informatiefiches gedurende 5 jaar bewaren.Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 sluit de studenten immers uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving.Personen, de loonbonus moet worden toegekend aan alle werknemers van de onderneming, alle werknemers van een groep van ondernemingen of aan een welomschreven groep van werknemers.Voorbeeld: Als objectief voorzien dat een klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden van 80 zonder verdere precisering, is geen meetbaar en controleerbaar objectief.De werkgever die gebruikmaakt van de informatie- en raadplegingsprocedure inzake collectief ontslag met sluiting van onderneming zal van het toepassingsgebied worden uitgesloten.De evaluatie moet evenwel steeds op objectieve criteria berusten. .Wanneer het bedrag van.313 euro wordt overschreden, is enkel het verschil aan socialezekerheidsbijdragen onderhevig.De doelstelling wordt behaald en de werknemer ontvangt het gehele voorziene voordeel of de doelstelling wordt niet behaald en de werknemer kan geen aanspraak maken op de betaling van het voordeel.Een kopie van de wijziging moet naar de bevoegde dienst opgestuurd worden, samen met een brief met uitleg over de wijziging erbij.6 De werknemer die zelf ontslag neemt of die ontslagen wordt om bonus time nieuwsbrief dringende reden vór de uitbetaling van de loonbonus, maar na de referteperiode, heeft recht op de betaling van de loonbonus.Verscheidene loonbonusplannen werden reeds verworpen omdat deze minimumperiode niet werd nageleefd.Van tot en van tot 31 december 2018.Indien de doelstellingen uiteindelijk niet worden behaald, zullen de reeds uitbetaalde voorschotten beschouwd worden als loon, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.
Indien dergelijke doelstellingen worden opgenomen, dient, naar gelang het geval, de CAO of de toetredingsakte, verplicht te vermelden dat er een preventieplan bestaat in de onderneming.
Het is tenslotte ook mogelijk om een doelstelling in verschillende realisatieniveaus op te splitsen, zodat ook een gedeeltelijke realisatie tot een loonbonus kan leiden.

In dit geval wordt de doelstelling niet langer verondersteld onzeker te zijn Artikel 4 - Methode van follow-up en controleprocedure Artikel 8, 4 van de CAO.
Het maakt hierbij niet uit of het paritair (sub)comité waartoe de werkgever behoort, zelf een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten of zal sluiten waarin een kader voor de toekenning van de loonbonus gecreëerd wordt of waarin voorzien wordt in een loonbonus.
Het moet steeds gaan om doelstellingen die objectief meetbaar en verifieerbaar zijn.

Sitemap